معصومه کامکار

پرستار تمام وقت

نازنین بیاتی

پرستار شبانه

لیلی رشیدی

پرستار تمام وقت

المیرا محمدی

پرستار تمام وقت

نازنین توکلی

پرستار تمام وقت

فرشته مقدم

پرستار روزانه

پانته آ کرمی

پرستار تمام وقت

مریم زارعی

پرستار پاره وقت

برای رزرو نوبت در کلینیک دکتر زهرایی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.