خدمات کلینیک تخصصیدکتر شهره زهرایی

از زمان رویش اولین دندان همراه شما هستیم.

اولین ویزیت
دندانپزشکی

درمان پالپ
( عصب کشی)

درمان بیماران با نیازهای سلامتی خاص

درمان های
پیش گیرانه

کشیدن
دندان

درمان تروما و آسیب های دندانی

درمان های
ترمیمی

فضانگهدار و ارتودنسی پیشگیرانه

درمان های کنترل رفتاری و آرام بخشی

مراقبت های پس ازخدمات دندان‌پزشکی

برای رزرو نوبت در کلینیک دکتر زهرایی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.