درمان بیماران با نیاز سلامتی خاص

در این مرکز خدمات درمانی برای کودکان دارای چالش های جسمی ، عاطفی ، رشدی ، شناختی و حسی ارائه می شوند. خدمات ارائه شده شامل ” همه ” کودکان است.

ما می دانیم که مراجعه به دندانپزشک برای کودک با نیازهای خاص می تواند استرس زا و چالش برانگیز باشد. رویکرد ما برای درمان متناسب با کودک شما و نیازهای خاص وی خواهد بود و راحتی بیمار اولویت اصلی ماست. وقتی شما و فرزندانتان وارد مطب می شوید ، ما می خواهیم همه خانواده احساس آرامش و راحتی داشته باشند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با متخصص دندانپزشکی کودک و نوجوانان – دکتر شهره زهرایی تا بتوانیم در مورد چگونگی انجام بازدید راحت تر فرزندتان مشاوره دهیم.

برای رزرو نوبت در کلینیک دکتر زهرایی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.