در این مرکز خدمات درمانی برای کودکان دارای چالش های جسمی ، عاطفی ، رشدی ، شناختی و حسی ارائه می شوند. خدمات ارائه شده شامل ” همه ” کودکان است.

ما می دانیم که مراجعه به دندانپزشک برای کودک با نیازهای خاص می تواند استرس زا و چالش برانگیز باشد. رویکرد ما برای درمان متناسب با کودک شما و نیازهای خاص وی خواهد بود و راحتی بیمار اولویت اصلی ماست. وقتی شما و فرزندانتان وارد مطب می شوید ، ما می خواهیم همه خانواده احساس آرامش و راحتی داشته باشند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تا بتوانیم در مورد چگونگی انجام بازدید راحت تر فرزندتان مشاوره دهیم.

برای رزرو نوبت در کلینیک دکتر زهرایی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.