تروماهای صورت آسیب های چالش برانگیزی برای بیماران هستند، خصوصاً به دلیل اینکه می توانند به طور مستقیم بر ظاهر فرد و توانایی انجام فعالیت های معمول مانند صحبت کردن و غذا خوردن تأثیر بگذارد. فرد دچار ضربه ، نیازمند دریافت مراقبت و درمان توسط متخصصی می باشد که از ساختارهای استخوانی صورت و بافت های نرم اطراف آن آگاهی داشته باشد.

اورژانس های دندانپزشکی اغلب در بیماران جوان اتفاق می افتد. این صدمات اگرچه به درمان فوری نیاز دارند ، اما حفظ آرامش و اقدام سریع ضروری است. موارد اورژانس دندانپزشکی شامل هر ضربه یا آسیبی است که نیازمند توجه فوری می باشد. از هر 3 کودک بیش از یکی در دوران کودکی یا نوجوانی دچار اورژانس های دندانپزشکی می شوند. غالباً ، این موارد در اثر آسیب به دندانها ، لثه ها یا بافت های نرم دهان ایجاد می شوند. اگرچه درهر مرحله از دوران کودکی ممکن است ضربه دندانی اتفاق بیفتد ، کودکان نوپا و کنجکاو و هم چنین کودکان در دوران قبل از نوجوانی و نوجوانی ، زمانی که شروع به شرکت در ورزش های شدیدتر می کنند ، بیشتر در معرض ابتلا به صدمات هستند.

انواع آسیب های ایجاد شده در دندانها در اثر ضربه، بر اساس شدت آسیب می تواند از لب پریدگی جزئی دندان تا در آمدن کامل دندان از حفره متفاوت باشد. در این موارد مراجعه هرچه سریع تر به دندانپزشک جهت بررسی نوع آُسیب و درمان احتمالی توصیه می شود.

برای رزرو نوبت در کلینیک دکتر زهرایی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.