در این مرکز ما از راهکارهای درمانی مختلف جهت راحت کردن درمان دندانپزشکی برای فرزند شما استفاده می کنیم. درصورت امکان، محافظه کارانه ترین راه درمان طی خواهد شد. با اتخاذ رویکرد ملایم درمان آغاز شده و قبل ازشروع هر مرحله، وسایل و مراحل درمان برای کودک توصیف شده و نشان داده می شوند.هم چنین از کلماتی استفاده می شود که برای کودکان بار معنایی دلهره آور یا دردناک نداشته باشند.

رفتار والدین هم می توانند کمک کننده باشد و این مورد از خانه شروع می شود! وقتی با کودکان خود در مورد ویزیت دندانپزشکی صحبت می کنید از زبان مثبت استفاده کنید. به یاد داشته باشید که فرزندان شما می توانند اضطراب شما را درک کنند. ما اینجا هستیم تا ترس والدین و فرزندان را برطرف کنیم ، بنابراین اگر کمکی از ما ساخته است، لطفاً به ما اطلاع دهید! هم چنین می توانید قبل از ویزیت دندانپزشکی ، فرزندان خود را برای بازدید از مطب یا مشاهده درمان سایر کودکان حین کار به مطب بیاورید.

بسیاری از کودکان می توانند بدون درمان های آرامبخشی یا بیهوشی برای درمان همکاری کنند. اگر تکنیک های معمول مدیریت رفتار موفقیت آمیز نباشند ، سایر گزینه ها پیشنهاد می شود تا تجربه مثبتی برای فرزند شما ایجاد شود. به این ترتیب دندانپزشک می تواند درمانی موثرتر و با کیفیت بهتر همراه با پیشگیری از حرکات کنترل نشده در بیمارغیرهمکار و مضطرب فراهم کند.

برای رزرو نوبت در کلینیک دکتر زهرایی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.