پالپ دندان درواقع هسته داخلی و مرکزی دندان است و شامل رگهای خونی و اعصاب است. پوسیدگی و ایجاد حفره و ضربه به دندان از دلایل اصلی نیاز به درمان عصب کشی در کودکان است. هدف این درمان جلوگیری از از دست رفتن دندان می باشد. (جهت آشنایی بیشتر به مطلب اهمیت دندان های شیری مراجعه کنید.)

دو نوع درمان عصب کشی در دندان های شیری انجام می شود:
  • پالپوتومی (عصب کشی در سطح تاج) Pulpotomy: زمانی که پوسیدگی به عصب دندان شیری می رسد ، درصورت عدم گسترش التهاب و عفونت به ریشه دندان، این درمان انجام می شود. این درمان شامل برداشتن بافت عصبی از قسمت تاج دندان با حفظ بافت عصبی داخل ریشه، قرار دادن یک ماده پر کننده دارویی در حفره و ترمیم دندان با روکش است. 

  • پالپکتومی (عصب کشی و درمان ریشه کامل دندان) Pulpectpmy : در واقع عصب کشی عمقی دندان شیری می باشد که از نظر اصول کاری تا حدی مشابه درمان ریشه دندان دائمی بزرگسالان می باشد. این درمان در صورت گسترش التهاب و عفونت به داخل ریشه دندان انجام شده و طی آن بافت عصبی ریشه دندان نیز حذف شده و پس از پرکردن ریشه های دندان با مواد مخصوص، دندان ترمیم می شود. این درمان معمولا در دندان های شیری که دچار درد شدید، عفونت یا آبسه دندانی شده اند انجام می شود؛ البته در شرایطی که  ریشه دندان مناسب درمان پالپکتومی باشد و به عبارتی عفونت و التهاب باعث از بین رفتن ریشه دندان شیری نشده باشد.

درصورت پوسیدگی شدید و عفونت گسترده یا تحلیل ریشه دندان، ممکن است دندانپزشک کشیدن دندان را توصیه کند. در این صورت در مورد لزوم استفاده از فضانگهدار از دندانپزشک خود سوال کنید.

برای رزرو نوبت در کلینیک دکتر زهرایی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.